Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 96 - Wrocław, 31.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2103  –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

 

2104  –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej w Polkowicach

 

2105  –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego terenu zabudowy hotelarsko--turystycznej i mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, działki nr 100, 110 AM – 8 i 111 AM – 9, obręb Wapienniki

 

2106  –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2005–2009

 

2107  –

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie

 

2108  –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy administracyjno--usługowej, z uzupełniającą funkcją mieszkaniową przy ul. Piastowskiej w Piławie Górnej . . . . . . . . . . . . . . .

 

2109  –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Kośmińskiej w Piławe Górnej

 

2110  –

Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uznania lasu położonego w Szczawnie Zdroju za park gminny o nazwie „Park leśny – Wzgórze Gedymina”

 

2111  –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Karpacza

 

2112  –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyborzu

 

2113  –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu

 

2114  –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Środa Śląska

 

2115  –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Mieroszów

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2116  –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa

 

2117  –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia na rok 2005 regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wleń

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2118  –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesławiec

 

2119  –

Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miłkowice 

 

2120  –

Rady Gminy Lubin z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

2121  –

Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Męcinka

 

2122  –

Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Męcinka

 

2123  –

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

2124  –

Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Udanin

 

2125  –

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kostomłoty

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

2126  –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

 

2127  –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Górze

 

INFORMACJE:

2128  –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucje ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetycznego „ENERGETYKA – ROKITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym

 

2129  –

Starosty  Ząbkowickiego  z  dnia  12  maja  2005  r.  w  sprawie   operatu   opisowo-kartograficznego odnowienia ewidencji gruntów obrębów Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, gminy Kamieniec Ząbkowicki

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1974

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP