Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 219 - Wrocław, 19.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3467 –
Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/340/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego
 
3468 –
Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/435/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego .
 
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3469 –
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża marmuru „Romanowo Waliszów Południe” we wsi Nowy Waliszów
 
3470 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina Żarów .
 
3471 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice, gmina Żarów
 
3472 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów .
 
3473 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tarnawa, gmina Żarów .
 
3474 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie .
 
3475 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie 
 
3476 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 
3477 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawienia pogrzebu
 
3478 –
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
 
3479 –
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu
 
UCHWAŁA RADY GMINY:
3480 –
Rady Gminy Miękinia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla terenu położonego w obrębach Błonie i Źródła – część A
 
INNE AKTY PRAWNE:
POROZUMIENIE:
3481 –
zawarte w dniu 10 października 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z ochroną zdrowia należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego
 
OGŁOSZENIE:
3482 –
Starosty Bolesławieckiego z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu
 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1999

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP