Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 97 - Wrocław, 31.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE:

 2130 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ścinawie w okręgu wyborczym nr 4

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2131 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milicz

 

 2132 –

Rady Miejskiej Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie

 

 2133 –

Rady Miejskiej Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

 

 2134 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żmigród

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2135 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu tych świadczeń w części lub całości

 

 2136 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

 2137 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1819

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP