Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 99 - Wrocław, 03.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2144 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków

 

 2145 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy, dla obszaru ograniczonego od północy – granicą administracyjną miasta, od wschodu – linią rozgraniczającą projektowany przebieg ulicy Kazimierza Wielkiego, od południa – granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od zachodu granicą terenów kolejowych

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1895

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP