Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 226 - Wrocław, 28.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3531 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Jeleniogórskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3532 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr VIII/100/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie

 

3533 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

3534 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2005 r. o zmianie uchwały nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3535 -

Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Lubin

 

3536 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Lubin

 

3537 -

Rady Gminy Kotla z dnia 15 września 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kotla, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w  art.  42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 

3538 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy części ulicy położonej w Kunicach

 

3539 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Lubin

 

3540 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/124/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubin

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

3541 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC "Zachód" z siedzibą w Biedrusku

 

INFORMACJA:

3542 -

O decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMAL" Spółka Akcyjna w Lubinie

 

Pełna treść

 

liczba wejść: 1933

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 21.06.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP