Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 227 - Wrocław, 31.10.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3543 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 - Karpacz Górny

 

3544 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/138/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

3545 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację odcinka linii kolejowej E-30 na zachód od Węglińca na obszarze gminy Węgliniec

 

3546 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 5 października 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju

 

3547 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zwolnień z opłat od zgłoszenia wpisu i zgłoszenia zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

3548 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 października 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym

 

UCHWAŁA RADY GMINY:

3549 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

 

Pełna treść cz. 1 (PDF)

Pełna treść cz. 2 (PDF)

liczba wejść: 1974

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP