Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 228 - Wrocław, 4.11.2005 r.

ROZPORZĄDZENIE:

3550 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3551 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/174/2004 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

3552 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/175/2004 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, z terenu powiatu zgorzeleckiego

 

3553 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/67/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3554 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

3555 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie

 

3556 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie

 

3557 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno - Historycznemu w Głogowie

 

3558 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Lubina

 

3559 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2005 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi pełnomocnictwa do wydawania decyzji w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 

3560 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/457/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia

 

3561 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/2226/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

3562 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/2227/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą

 

3563 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Lubina

 

3564 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Lubina

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3565 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach

 

3566 -

Rady Gminy Rudna z dnia 22 września 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

3567 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

3568 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 października zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagrodno

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1872

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP