Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 101 - Wrocław, 08.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2148 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra

 

 2149 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław

 

 2150 -

Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie Wrocławia

 

 2151 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia

 

 2152 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVI/183/2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Wołów

 

 2153 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Lubiążu

 

 2154 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Karpacza za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karpacz

 

 2155 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Niemcza

 

 2156 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXX/A/206/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2157 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/119/04 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce ze środków specjalnego funduszu nagród

 

 2158 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/53/03 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach

 

 2159 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Sołectwa Radłów

 

 2160 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XVI/131/2005 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Sołectwa Radłów

 

 2161 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gromadka

 

 2162 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawonia

 

 2163 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/145/ /2005 Rady Gminy Zawonia z dnia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zawonia

 

 2164 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie zawiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 

 2165 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/146/ /2005 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cela nie zawiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 

 2166 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki

 

 2167 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IX/59/03 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki

 

 2168 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 2169 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

 

 2170 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie określania wysokości, warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zasad udzielania i zwrotu świadczeń z pomocy społecznej w przypadku przekraczania kryteriów dochodowych

 

 2171 -

Rady Gminy Mysłakowice z dna 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i w przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

 

 2172 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Świdnica

 

 2173 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-
-usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Nowy Julianów), gmina Walim

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

 2174 -

Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Caritas”
w Malczycach

 

INFORMACJA:

 2175 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie spornej z wniosku Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Wałbrzychu w sprawie dotyczącej wstrzymania dostaw ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

 

LISTA BIEGŁYCH:

 2176 -

uzupełnienie listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy na czas do 31 grudnia 2008 r

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2104

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP