Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 230 - Wrocław, 8.11.2005 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3571 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/170/05 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywane szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3572 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 6 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie

 

3573 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój

 

3574 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 września 2005 r. w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe, zasad rejestracji i ewidencji psów oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jawora

 

3575 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych w granicach administracyjnych miasta i poza granicami administracyjnymi miasta

granicach administracyjnych miasta i poza granicami administracyjnymi miasta

 

3576 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 6 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację odcinka linii kolejowej E-30 na wschód od Pieńska na obszarze miasta i gminy Pieńsk

 

3577 -

Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowana wieczystego gruntu w prawo własności

 

3578 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Trzebnica

w Trzebnicy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Trzebnica

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3579 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 292/10 i części działki nr 369 w Piotrkowicach na obszarze gminy Prusice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3580 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie

 

3581 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za ich osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz dla uczniów - członków amatorskich zespołów artystycznych finansowanych przez Gminę Marcinowice za ich osiągnięcia artystyczne

 

3582 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mysłaków

 

3583 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiry

 

3584 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wirki

 

3585 -

Rady Gminy Lubań z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVI/105/2000 Rady Gminy Lubań z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów

 

Pełna treść cz. 1 (PDF)

Pełna treść cz. 2 (PDF)

Pełna treść cz. 3 (PDF)

liczba wejść: 1975

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP