Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 231 - Wrocław, 10.11.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3586 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i palcówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego

 

3587 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3588 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: ulicą T. Kościuszki, Rzeką Nysą Kłodzką, terenami wodonośnymi, ulicą J. Korczaka i ulicą Bohaterów Getta w Kłodzku

 

3589 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywania oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na ten cel

 

3590 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olszyna

 

3591 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Środa Śląska

 

3592 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia cen usług noclegowych świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kłodzku

 

3593 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/134/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu

 

3594 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 

3595 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

 

3596 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

 

3597 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu wydzierżawiania gruntów rolnych stanowiących własność miasta i gminy Pieńsk na okres dłuższy niż trzy lata

 

3598 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 6 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

 

3599 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/243/04 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

 

3600 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie

 

3601 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2005 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Diagiel pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3602 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

 

3603 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/99 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach

 

3604 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych

 

3605 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Grodziszowie

 

3606 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Zacharzycach

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3607 -

zawarte w dniu 31 października 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Legnicy w sprawie przekazania dotacji związanych z wykonaniem zadania na rzecz rolnictwa

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1825

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP