Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 232 - Wrocław, 14.11.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3608 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 5 października 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2006

 

3609 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 5 października 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3610 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Złotym Stoku w granicach działki ewidencyjnej nr 245

 

3611 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie

 

3612 -

Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rok

 

3613 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania zagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Trzebnica

 

3614 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca uchwałe nr L/224/98 rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiącymi własność Gminy Chocianów

 

3615 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

3616 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 wrzesnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sobótka

 

3617 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

 

3618 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 18 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Wąsosz

 

3619 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie śląskiej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej

 

3620 -

Rady Miasta w Złotoryji z dnia 26 października 2005 r. w spraiwe udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3621 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Wiązów

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3622 -

Rady Gminy w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława

 

3623 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno -środkowej części obrębu Ślęza

 

3624 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, a także zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

 

3625 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/121/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

3626

Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica

 

3627 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

3628 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie wsi Marcinkowice

 

3629 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie wsi Bystrzyca

 

3630 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1910

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP