Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 234 - Wrocław, 16.11.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

3632 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Góra, Jelenia Góra, Krosnowice, Lubań, Mściwojów, Oława, Strzelin, Szklarska Poręba, Trzebnica, Wisznia Mała, Wojcieszów, Ząbkowice Śląskie

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3633 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/135/2004 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

3634 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/212/05 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa

na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa

 

3635 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Lubinie nr XXII/128/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3636 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Lubina

z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Lubina

 

3637 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 września 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Karpaczu do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Karpacza

 

3638 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 września 2005 r. w sprawie określenia na rok 2006 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

3639 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania

 

3640 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

3641 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie

 

3642 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2005 r. w sprawie nazwy ulicy w Smolcu

 

3643 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Smolcu

 

3644 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2005 r. w sprawie określenia limitu nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób taksówkami osobowymi

 

3645 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 października 2005 r. w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2006 na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

3646 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

3647 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub garażami, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową lub garaże, rolnych

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3648 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Żurawice

 

3649 -

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Pęcław

 

3650 -

Rady Gminy Czernica z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

3651 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

3652 -

Komisarza Wyborczego we Wałbrzychu z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Rady Miejskiej w Świdnicy

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2063

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP