Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 104 - Wrocław, 13.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

 2243 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2005 r w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju 

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 2244 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2005 r w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

 

 2245 -

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2005 r w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art 78 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, w rodzinie zastępczej 

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2246 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 marca 2005 r w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój 

 

 2247 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dna 31 marca 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawka 

 

 2248 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 27 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu i zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta uczniom oraz studentom będącym mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój 

 

 2249 -

Rady Miejskiej Wałbrzych z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów 

 

 2250 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica 

 

 2251 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23 maja 2005 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oborniki Śląskie

 

 2252 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 maja 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2253 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole 

 

 2254 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie zmiany
nr XXXIII/411/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 listopada 2004 r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce

 

 2255 -

Rady Gminy Borów z dnia 25 maja 2005 r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borów 

 

 2256 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zmiany uchwały
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Kamienica 

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

 2257 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 31 maja 2005 r w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miłkowicach przeprowadzonych w dniu 29 maja 2005 r 

 

INFORMACJA:

 2258 -

Starosty Jeleniogórskiego dnia 25 maja 2005 r w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Karpacza 

 

LISTA BIEGŁYCH:

 2259 -

uzupełnienie listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2282

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP