Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 237 - Wrocław, 23.11.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3684 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "remont i rewaloryzacja elewacji frontowych kamienic" w obrębie pl. B. Chrobrego w Kłodzku

 

3685 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 9 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na opiekę nad zabytkami

 

3686 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany nazwy "opłata miejscowa" na "opłatę uzdrowiskową" w uchwale nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

 

3687 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/122/04 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

3688 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

 

3689 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  29  września  2005 r.  w  sprawie zmiany  uchwały nr XX/539/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych w granicach Wrocławia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

3690 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Szczytna

 

3691 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru i wskazania inkasentów

 

3692 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego

 

3693 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie określenia limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2006 roku

 

3694 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie miasta Głogowa

w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie miasta Głogowa

 

3695 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3696 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 9 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

3697 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Warta Bolesławiecka

 

3698 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przeznaczenia terenów rekreacyjnych w Przewornie oraz ustalenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych w Przewornie

 

3699 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

 

3700 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - z dowozem do miejsca zamieszkania

 

3701 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

 

3702 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych Gminy Oleśnica

 

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

3703 -

z dnia 22 września 2005 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych

w sprawie współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych

 

INFORMACJE:

3704 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bolesławcu

 

3705 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego "Termoel" Spółka z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego "Termoel" Spółka z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1941

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP