Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 239 - Wrocław, 30.11.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3731 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/245/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru opłaty targowej

 

3732 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na ich terenie

 

3733 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w Jeleniej Górze

 

3734 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

 

3735 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia

 

3736 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 24 października w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

3737 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie określenia na 2006 r. limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

3738 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piechowice

 

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

3739 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy i Miasta Bogatynia

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3740 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 28 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

 

3741 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w szkołach prowadzonych na terenie gminy Lubin przez osoby prawne i fizyczne

z dnia 30 września 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w szkołach prowadzonych na terenie gminy Lubin przez osoby prawne i fizyczne

 

3742 -

Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubin podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

3743 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 października 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół

 

3744 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3745 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2005

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP