Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 240 - Wrocław, 1.12.2005 r.

ZARZĄDZENIE:

 3746

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu  

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 3747–

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części obszaru rozwoju Astra i zachodniej części zespołu urbanistycznego Gądów Przemysłowy oraz południowej części zespołu urbanistycznego Osiedla Kosmonautów we Wrocławiu  

 3748–

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 3749–

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Międzybórz w roku 2006  

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

 3750–

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 26 października 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w roku 2006  

UCHWAŁY RAD GMIN:

 3751–

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego eksploatacji kruszywa naturalnego dla terenu działek nr: 176/3, 176/4, 240/2, 241/1, 241/3, 242/1 (część), 242/2 (część), 243 (część), 244 (część), 257/2, 257/3, 261, obręb Kunice  

 3752–

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zakładu przeróbczego oraz powierzchniowej eksploatacji iłów ze złoża „Kunice I” dla terenu działek nr: 25/3, 25/4, 26/3, 26/4, 29/4, 29/8, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/17, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 698, 699/17, 699/20, 699/22, 699/25 dr, 699/26, 699/27, 699/32, 699/33, 699/34, 699/35, 699/36, obręb Kunice  

 3753–

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego eksploatacji kruszywa naturalnego dla terenu działek nr: 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 478/1 i 478/2 obręb Spalona  

 3754–

Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powierzchniowej eksploatacji iłów ze złoża „Kunice III” dla terenu działek nr 696/2 obręb Kunice i nr 445, 479, 480/2, 514/2, 515/2  i 589/1 obręb Grzybiany  

 3755–

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotoryja  

 3756–

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2006  

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1900

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP