Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 241 - Wrocław, 02.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3757 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych wierzytelności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

a organów do tego uprawnionych

 

3758 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2005 r. w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

3759 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2005 r. w sprawie określenia zasad zwalnia rodziców z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych

Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2005 r. w sprawie określenia zasad zwalnia rodziców z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych

 

3760 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia Flagi Powiatu Oławskiego oraz zasad jej używania

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3761 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Muchobór Mały w rejonie ulic Klecińskiej i Szkockiej we Wrocławiu

 

3762 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mariana Morelowskiego, Seweryna Wysłoucha oraz Ewy i Karola Maleczyńskich w obrębie Oporów we Wrocławiu

 

3763 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Gajowice we Wrocławiu

 

3764 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Osiedle Kosmonautów w rejonie ulic Ludwika Idzikowskiego i Sterowcowej we Wrocławiu

 

3765 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/95/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad przejęcia przez Miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty

Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/95/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad przejęcia przez Miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty

 

3766 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 października 2004 r. dotyczących bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych

 

3767 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 października 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

 

3768 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Wojcieszów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3769 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

3770 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pisarzowice

 

3771 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Wielkich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

3772 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zagrodno określającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1888

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP