Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 242 - Wrocław, 05.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

3773 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na ternie województwa dolnośląskiego

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3774 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/58/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego

 

3775 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/373/2005 dotyczącej ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki w roku 2005

przez Powiat Kłodzki w roku 2005

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3776 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

 

3777 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 4 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

3778 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zdrowej, Wysokiej i Tęczowej w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu

 

3779 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni przy ul. Legnickiej 61

 

3780 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto

 

3781 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 października 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów

 

3782 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 

3783 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy Lądek Zdrój

 

3784 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych

 

3785 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 

3786 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

3787 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/223/97 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie statutów sołectw

 

3788 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Brzezinkach

 

3789 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Chwałowicach

 

3790 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziuplinie

 

3791 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jelczu-Laskowicach

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3792 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zasad korzystania z planowanych do realizacji terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Łagów i Żarska Wieś

 

3793 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 

3794 -

Rady Gminy Przeworno z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy placu przy kościele w Przewornie imieniem Jana Pawła II

 

3795 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotoryja

 

3796 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia cen czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lewin Kłodzki

 

3797 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Galowice, gmina Żórawina

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3798 -

zawarte w dniu 12 września 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego a Burmistrzem Miasta Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zgorzelec

z zakresu utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zgorzelec

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2007

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP