Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 243 - Wrocław, 06.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

3799 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006 roku

 

3800 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3801 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań

 

3802 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań

 

3803 -

Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań

 

3804 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wydzielenia z zasobu Miasta Jelenia Góra lokali, które przeznaczy się na wynajem jako lokale socjalne

15 listopada 2005 r. w sprawie wydzielenia z zasobu Miasta Jelenia Góra lokali, które przeznaczy się na wynajem jako lokale socjalne

 

3805 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe

 

3806 -

Rady Miejskich w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniechowicach

 

3807 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie miasta i gminy Bierutów

 

3808 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

3809 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3810 -

Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

 

3811 -

Rady Gminy w Męcince z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk w różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

3812 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy FORTUM DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2028

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP