Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 247 - Wrocław, 09.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3911 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3912 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3913 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 

3914 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 

3915 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego

 

3916 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości*

 

3917 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 

3918 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

3919 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

3920 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, zasad poboru, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 

3921 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy, dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

3922 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3923 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

3924 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

3925 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3926 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej*

 

3927 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych*

 

3928 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 

3929 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych*

2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych*

 

3930 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku rolnego

 

3931 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku od nieruchomości

Krotoszyce z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku od nieruchomości

 

3932 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku leśnego

 

3933 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

3934 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3935 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Gminy w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3936 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

3937 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w Radwanicach z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3938 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 

3939 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat administracyjnych

 

3940 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości

 

3941 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2006 roku

 

3942 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

stawek podatku od posiadania psów

 

3943 -

Rady Gmin Głogów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3944 -

Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

3945 -

Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w gminie Lubin oraz zwolnień z tego podatku

 

3946 -

Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 

3947 -

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3948 -

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

3949 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 

3950 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3951 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

3952 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3953 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do podstawy obliczenia podatku rolnego za 2006 rok na terenie gminy Gromadka

 

3954 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3955 -

Rady Gminy Kotla z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3956 -

Rady Gminy Kotla z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

3957 -

Rady Gminy Kotla z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3958 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

3959 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

3960 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

3961 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 

3962 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1928

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP