Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 248 - Wrocław, 12.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3963 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3964 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3965 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 

3966 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 

3967 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o lasach na podatek leśny

 

3968 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2006

 

3969 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

3970 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 

3971 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

3972 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2006

 

3973 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2006

 

3974 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów w roku 2006

 

3975 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

3976 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na ternie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2006

 

3977 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

3978 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

3979 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz stawek procentowych wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych sołectw Gminy Chocianów dla inkasentów na 2006 rok

 

3980 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

 

3981 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

3982 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 

3983 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2006

 

3984 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3985 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

 

3986 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na ternie miasta i gminy Wołów

 

3987 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w 2006 roku

 

3988 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Milicz w 2006 roku

2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Milicz w 2006 roku

 

3989 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 roku

 

3990 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 roku

 

3991 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/258/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych

 

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

3992 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

3993 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3994 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 

3995 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

3996 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalania wysokości podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności tego podatku

płatności tego podatku

 

3997 -

Rady Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na ternie gminy Rudna

 

3998 -

Rady Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego

 

3999 -

Rady Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

 

4000 -

Rady Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4001 -

Rady Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej

 

4002 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 

4003 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4004 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4005 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

 

4006 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

4007 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, administracyjnej, jej poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek tej opłaty od 1 stycznia 2006 roku

 

4008 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych od 1 stycznia 2006 roku oraz niektórych zwolnień i obniżek

 

4009 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 

4010 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4011 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 

4012 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

4013 -

Rady Gminy Ruja z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4014 -

Rady Gminy Ruja z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów

 

4015 -

Rady Gminy Ruja z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

4016 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2006

środków transportowych w roku 2006

 

4017 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4018 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

4019 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa FORTUM DZT S. A. z siedzibą w Wałbrzychu

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1947

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP