Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 249 - Wrocław, 12.12.2005 r.

ROZPORZĄDZENIE:
4020 –
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych
 
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
4021 –
Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój
 
4022 –
Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru
 
4023 –
Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój
 
4024 –
Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
 
4025 –
Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny
 
4026 –
Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
 
4027 –
Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny
 
4028 –
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
 
4029 –
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 
4030 –
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
4031 –
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
4032 –
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia cen skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
 
4033 –
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia ceny sprzedaży 1m³ drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego
 
4034 –
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
 
4035 –
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
 
4036 –
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
4037 –
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
 
4038 –
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
 
4039 –
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
4040 –
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego
 
4041 –
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
4042 –
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2006
 
4043 –
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2006
 
4044 –
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2006
 
4045 –
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
 
4046 –
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/24/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. dotyczącej opłat targowych na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej
 
4047 –
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
 
4048 –
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2006 rok
 
4049 –
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
 
4050 –
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
 
4051 –
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości
 
4052 –
Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny
 
4053 –
Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
 
4054 –
Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 
UCHWAŁY RAD GMIN:
4055 –
Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej i inkasentów opłaty targowej na 2006 rok
 
4056 –
Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki w podatku od posiadania psów w 2006 roku
 
4057 –
Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
 
4058 –
Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 
4059 –
Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 
4060 –
Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
4061 –
Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
 
4062 –
Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny
 
4063 –
Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny
 
4064 –
Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/142/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów informacji i deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1949

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP