Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 112 - Wrocław, 23.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2411  –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych

 10315

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2412  –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2005 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Szewskiej

 10316

2413  –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie miasta Głogowa

 10324

2414  –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zmiany nazwy ulicy Granicznej

 10325

2415  –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zmiany uchwały nr VIII/29/03 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 10326

2416  –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 czerwca 2005 r w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu Miasta Świdnicy

 10327

2417  –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 czerwca 2005 r w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica

 10329

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2418  –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r w sprawie zasad przyznawania i wypłacania oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń                   

 10337

UCHWAŁY RAD GMIN:

2419  –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2005 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bolesławiec 

 10338

2420  –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 maja 2005 r w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga i logopedy w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach

 10340

2421  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Bieniowice 

 10341

2422  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Golanka Górna

 10345

2423  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Grzybiany

 10349

2424  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Jaśkowice Legnickie

 10353

2425  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Kunice

 10357

2426  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Miłogostowice 

 10361

2427  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Pątnów Legnicki 

 10365

2428  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Rosochata

 10369

2429  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Spalona

 10373

2430  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Szczytniki nad Kaczawą    

 10377

2431  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Szczytniki Małe     

 10381

2432  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Piotrówek

 10385

2433  –

Rady  Gminy  w  Kunicach  z  dnia  31  maja  2005 r  w sprawie Statutu Sołectwa Ziemnice

 10389

2434  –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 czerwca 205 r w sprawie nadania nazwy ulicom w Siechnicach 

 10392

2435  –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 9 czerwca 2005 r w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach

 10394

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

2436  –

Starosty Jeleniogórskiego z dnia 9 czerwca 2005 r zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2005 roku

 10396

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1982

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP