Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 250 - Wrocław, 13.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4065 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku leśnego

leśnego

 

4066 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego

 

4067 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości

 

4068 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów

 

4069 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

 

4070 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 150/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4071 -

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów

Wojcieszowie z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów

 

4072 -

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4073 -

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów

 

4074 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

4075 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4076 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary

 

4077 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXIII/132/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

 

4078 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 

4079 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

4080 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów

 

4081 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza

 

4082 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

4083 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

 

4084 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

4085 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4086 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Leśna, terminu płatności oraz sposobu jego poboru

 

4087 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

4088 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej

 

4089 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4090 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

 

4091 -

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4092 -

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej

 

4093 -

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Piechowice

 

4094 -

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

4095 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 

4096 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów

 

4097 -

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4098 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

 

4099 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularz informacji i deklaracji podatkowych

 

4100 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bolesławiec

 

4101 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

 

4102 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4103 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 

4104 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2002 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy służących do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

4105 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

4106 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

 

4107 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

4108 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

21 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

4109 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

4110 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4111 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

4112 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

4113 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) w drodze inkasa

 

4114 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Platerówka na 2006 rok

Platerówka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Platerówka na 2006 rok

 

4115 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku

 

4116 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

4117 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

4118 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4119 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

4120 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2091

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP