Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 251 - Wrocław, 13.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4121 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bardo

 

4122 -

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 

4123 -

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4124 -

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym

 

4125 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

4126 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna do wyliczenia podatku leśnego na 2006 rok

 

4127 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2006 rok

 

4128 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Twardogóra na 2006 rok

ustalenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Twardogóra na 2006 rok

 

4129 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

 

4130 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w formie inkasa pieniężnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2006 rok

 

4131 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4132 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 rok

 

4133 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4134 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej dla celów ustalenia podatku leśnego na rok 2006

 

4135 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 i zwolnień od tego podatku

 

4136 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2006 rok

 

4137 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

 

4138 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4139 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Strzelin

podatku na terenie miasta i gminy Strzelin

 

4140 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie miasta i gminy Strzelin

 

4141 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Strzelin

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4142 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

 

4143 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 

4144 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

 

4145 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4146 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2006

 

4147 -

Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach

Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach

 

4148 -

Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006

 

4149 -

Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz zasad jego ustalenia i poboru

 

4150 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006

 

4151 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku

 

4152 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

4153 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2006 rok

 

4154 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny drewna stanowiącego podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2006 roku

 

4155 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Kobierzyce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

4156 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4157 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym

 

4158 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

 

4159 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2006

 

4160 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2006, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

 

4161 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 

4162 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2006 roku

 

4163 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4164 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 

4165 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 

4166 -

Gminy w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny

 

4167 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

4168 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

 

4169 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłat targowych w Malczycach

 

4170 -

Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2095

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP