Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 252 - Wrocław, 14.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4171 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

 

4172 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

4173 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze Gminy Olszyna

 

4174 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości i poboru podatku od posiadania psów

 

4175 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

 

4176 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

4177 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/58/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej

 

4178 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/59/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

4179 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/62/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

 

4180 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

 

4181 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na rok 2006

 

4182 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2006

 

4183 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1q żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2006

 

4184 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 

4185 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym

 

4186 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk

podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk

 

4187 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4188 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych

 

4189 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

4190 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

4191 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

 

4192 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjętego jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Żmigród

 

4193 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

4194 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXII/218/04 z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczącej określenia wzoru formularzy na podatek leśny

 

4195 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości

 

4196 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXII/220/04 z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczącej określenia wzoru formularzy na podatek rolny

wzoru formularzy na podatek rolny

 

4197 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie stawki opłaty targowej

 

4198 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie inkasa opłaty targowej

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1883

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP