Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 253 - Wrocław, 14.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4199 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

środków transportowych

 

4200 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

 

4201 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

4202 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4203 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

 

4204 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

 

4205 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006

 

4206 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski

 

4207 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

4208 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 

4209 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 

4210 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2006

 

4211 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4212 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Zawidowa

 

4213 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa

posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa

 

4214 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa

 

4215 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4216 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4217 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

4218 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

4219 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Miasta Lubań

 

4220 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty administracyjnej

 

4221 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4222 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

 

4223 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

 

4224 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

 

4225 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

4226 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

4227 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4228 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

4229 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

4230 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁY RADY GMIN:

4231 -

Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia cen żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików na 2006 r.

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików na 2006 r.

 

4232 -

Rada Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4233 -

Rada Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

4234 -

Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

na których zaprzestano produkcji rolnej

 

4235 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

 

4236 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4237 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów

 

4238 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

transportowych

 

4239 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

4240 -

Rada Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

4241 -

Rada Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4242 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek leśny, na podatek rolny, oraz informacji: o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

4243 -

Rada Gminy Lubań z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4244 -

Rada Gminy Lubań z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

4245 -

Rada Gminy Lubań z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku

 

4246 -

Rady Gminy Lubań z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

4247 -

Rady Gminy Lubań z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Lubań

 

4248 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanego jako podstawa do naliczania podatku rolnego na obszarze gminy

 

4249 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4250 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 listopada w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2116

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP