Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 254 - Wrocław, 14.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4251 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

4252 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

4253 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach wyłączeń grupowych - inwestycje

 

4254 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach zasady de minimis

 

4255 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Żarów

 

4256 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 

4257 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia ceny skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

 

4258 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2006 rok

 

4259 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określania stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

21 listopada 2005 r. w sprawie określania stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4260 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4261 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4262 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

4263 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określania stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określania stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa

 

4264 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

4265 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

4266 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej

 

4267 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. określająca wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

4268 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Miejskiej w Radkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

4269 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

 

4270 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

4271 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4272 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2006

 

4273 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Jaworzyna Śląska

 

4274 -

Rady Miejskiej Pieńsku z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/160/04 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu zyta dla celów obliczenia podatku rolnego

 

4275 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

4276 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych

 

4277 -

Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina - Zdrój

- Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina - Zdrój

 

4278 -

Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określania wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

4279 -

Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4280 -

Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Jedlina - Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

4281 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2006

 

4282 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 

4283 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od posiadania psów na rok 2006

 

4284 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2006

 

4285 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/266/2005 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2006

 

4286 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatkowych

 

4287 -

Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 

4288 -

Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

 

4289 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości i poboru opłaty targowej

 

4290 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązującego na terenie miejskiej gminy Kłodzko

 

4291 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny obowiązującego na terenie miejskiej gminy Kłodzko

 

4292 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny obowiązującego na terenie miejskiej gminy Kłodzko

 

4293 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

4294 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia ceny skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

 

4295 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2006 rok

2005 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2006 rok

 

4296 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4297 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4298 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/103/04 Rady Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2033

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP