Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 255 - Wrocław, 15.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4299 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Lubina

od środków transportowych na terenie miasta Lubina

 

4300 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze miasta Lubina

 

4301 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

4302 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Ścinawa w ramach pomocy de minimis

 

4303 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec

 

4304 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłat targowych

 

4305 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

4306 -

Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i miejsc targowych na terenie miasta Boguszowa - Gorc na rok 2006

Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i miejsc targowych na terenie miasta Boguszowa - Gorc na rok 2006

 

4307 -

Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006, terminów płatności oraz poboru i zwolnienia z tego podatku

 

4308 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4309 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wynagrodzenia za inkaso

 

4310 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 

4311 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów

 

4312 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

4313 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie inkasa podatków rolnego i od nieruchomości

 

4314 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości

 

4315 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4316 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta Legnicy

 

4317 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu

 

4318 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/50/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/50/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

4319 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/52/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do wymiaru i poboru podatku rolnego

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/52/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do wymiaru i poboru podatku rolnego

 

4320 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/53/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do wymiaru i poboru podatku leśnego

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

4321 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów, zarządzania poboru w drodze inkasa, ustalenia zasad poboru i terminu płatności tego podatku

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4322 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kobierzyce

 

4323 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 wysokości stawek podatku od posiadania psów

wysokości stawek podatku od posiadania psów

 

4324 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników

 

4325 -

Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4326 -

Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

4327 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 r.

wymiaru podatku rolnego na 2006 r.

 

4328 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2006 r.

 

4329 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4330 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

4331 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psa na 2006 rok

 

4332 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr III/13/02 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

23 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr III/13/02 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

 

4333 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso

dziennych opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

4334 -

Rady Gminy Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

4335 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

 

4336 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty podatku od nieruchomości w 2006 roku

 

4337 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

4338 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmian uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4339 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ciepłowody na 2006 rok

 

4340 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2006 r. w Gminie Jerzmanowa

 

4341 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 

4342 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Gminy Legnickie Pole z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4343 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w zakresie tego podatku*

zwolnień w zakresie tego podatku*

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2137

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP