Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 256 - Wrocław, 15.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4344 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości*

 

4345 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości*

 

4346 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie gminy Bardo*

 

4347 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatków i opat lokalnych Gminy Góra na rok 2006*

 

4348 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku*

 

4349 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 rok*

 

4350 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2006*

 

4351 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości*

 

4352 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz w roku 2006*

 

4353 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych*

 

4354 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2006*

 

4355 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy i miasta Węgliniec*

 

4356 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok*

 

4357 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku*

 

4358 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji

 

4359 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości*

 

4360 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od posiadania psa

 

4361 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

 

4362 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 

4363 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4364 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*

 

4365 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Wojcieszów dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4366 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2006 roku *

 

4367 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok oraz zwolnień od tych podatków*

 

4368 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku*

Gminy Cieszków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku*

 

4369 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*

 

4370 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości*

 

4371 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku *

 

4372 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 roku*

Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 roku*

 

4373 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 roku*

 

4374 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok na terenie gminy Jordanów Śląski*

 

4375 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy Krośnice w 2006 roku*

 

4376 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej*

 

4377 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny 1q żyta do ustalenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy Zawonia na 2006 rok *

dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny 1q żyta do ustalenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy Zawonia na 2006 rok *

 

4378 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2006 rok, terminu płatności oraz sposobu jej poboru*

oraz sposobu jej poboru*

 

4379 -

Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku*

 

4380 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości*

 

4381 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów*

 

4382 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości*

 

4383 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów*

 

4384 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy*

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1945

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP