Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 257 - Wrocław, 16.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4385 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w roku 2006

 

4386 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 

4387 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

4388 -

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4389 -

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLII/256/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4390 -

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok

- Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok

 

4391 -

Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLII/259/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok

 

4392 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4393 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4394 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad poboru podatku od posiadania psów

 

4395 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 2006

 

4396 -

Rady Miejskiej w Boguszowie Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 

4397 -

Rady Miejskiej w Boguszowie Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2006

 

4398 -

Rady Miejskiej w Boguszowie Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2006

2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2006

 

4399 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

4400 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 

4401 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

4402 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 

4403 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej i uzdrowiskowej

 

4404 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej

 

4405 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

 

4406 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 

4407 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 

4408 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu poboru i wysokości prowizji

 

4409 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

 

4410 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2006 rok

 

4411 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku

 

4412 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych

 

4413 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

4414 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

4415 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 

4416 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru

 

4417 -

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4418 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2006

 

4419 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

4420 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 

4421 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

4422 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

4423 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2006 r. oraz ustalenia warunków zwolnień od tego podatku

 

4424 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 

4425 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2006 rok

 

4426 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów i sposobu jego poboru na terenie gminy Jordanów Śląski

 

4427 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Krośnice w 2006 roku

 

4428 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Krośnice w 2006 roku

 

4429 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

 

4430 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4431 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku leśnego

 

4432 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku rolnego

 

4433 -

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

Kamiennej Górze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

 

4434 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2006 roku

obszarze gminy Kobierzyce w 2006 roku

 

4435 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia na rok 2006 obowiązujących na obszarze gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tych podatków, a także określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku od posiadania psów

 

4436 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku na obszarze gminy Czernica

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku na obszarze gminy Czernica

 

4437 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Czernica

 

4438 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku do nieruchomości, od posiadania psów leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie gminy Czernica w roku 2006 oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2011

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP