Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 258 - Wrocław, 16.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4439 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków na rok 2006

 

4440 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

4441 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

4442 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku rolnego

 

4443 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego

 

4444 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej

Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

4445 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia

 

4446 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4447 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok

 

4448 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok

 

4449 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ceny żyta dla celów podatkowych

 

4450 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ceny drewna dla celów podatkowych

 

4451 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów

 

4452 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2006 roku

 

4453 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych

 

4454 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

4455 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

 

4456 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

4457 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława

 

4458 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 na terenie miasta Oława

 

4459 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na teranie miasta Oława terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2006 roku

 

4460 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych

 

4461 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

4462 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Oleśnicy

 

4463 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/197/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

4464 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

4465 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4466 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2006

 

4467 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

4468 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prusice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4469 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej i opłaty targowej

 

4470 -

Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

4471 -

Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok 2006

 

4472 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

4473 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4474 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

 

4475 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Pielgrzymka

 

4476 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 

4477 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

4478 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminów płatności tego podatku oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

 

4479 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Miękinia

 

4480 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

4481 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości

 

4482 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy na 2006 rok

 

4483 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok

 

4484 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień na 2006 rok

 

4485 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy na 2006 rok

 

4486 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

 

4487 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

 

4488 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

 

4489 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

 

4490 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 

4491 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku

 

4492 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 

4493 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1951

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP