Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 259 - Wrocław, 16.12.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
4494 –
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
 
4495 –
Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 
4496 –
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
 
4497 –
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej
 
4498 –
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej
 
4499 –
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2006
 
4500 –
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
 
4501 –
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały nr XXXIV/216/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opat lokalnych na 2006 rok
 
4502 –
Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w 2006 roku
 
4503 –
Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok
 
4504 –
Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok
 
4505 –
Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2006 rok
 
4506 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
 
4507 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości
 
4508 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
 
4509 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2006 rok
 
4510 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku i zwolnienia z podatku na 2006 rok
 
4511 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
 
4512 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku
 
4513 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
 
4514 –
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 
4515 –
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny 1m³ drewna do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Żmigród
 
4516 –
Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/269/04 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Strzelin
 
4517 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych
 
4518 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 
4519 –
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów
 
4520 –
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
4521 –
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości
 
4522 –
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
 
4523 –
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
 
4524 –
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
 
4525 –
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:
4526 –
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
 
4527 –
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
 
4528 –
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wiązów
 
4529 –
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta i gminy Wiązów
 
4530 –
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
 
UCHWAŁY RAD GMIN:
4531 –
Rady Gminy w Udaninie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
4532 –
Rady Gminy w Udaninie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
4533 –
Rady Gminy w Udaninie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego
 
4534 –
Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego za 2006 rok
 
4535 –
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
 
4536 –
Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno
 
4537 –
Rady Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
 
4538 –
Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku
 
4539 –
Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok
 
4540 –
Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
 
4541 –
Rady Gminy Żórawina z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności oraz zwolnień od tego podatku
 
4542 –
Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2006
 
4543 –
Rady Gminy Domaniów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości
 
4544 –
Rady Gminy Domaniów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2101

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP