Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 261 - Wrocław, 27.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

4583 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Wrzosiec koło Piasecznej"

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4584 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju dla terenu obejmującego działkę nr 294 AM - 10 w obrębie Słone w rejonie ulicy Jasnej

 

4585 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 10 października 2005 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w 2005 i w 2006 roku

 

4586 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności

 

4587 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie utworzenia Fortecznego Parku Kulturowego - Twierdza Kłodzko w gminie miejskiej Kłodzko

 

4588 -

Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Lądka Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 

4589 -

Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

4590 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 17/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom

 

4591 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 października 2005 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom, które nabywają prawo własności nieruchomości gruntowych będących uprzednio ich użytkownikami wieczystymi

 

4592 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice

 

4593 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice

 

4594 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa

 

4595 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr I/4/01 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radków

 

4596 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Morwiny, gmina Żarów

 

4597 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grunwaldzkiej i Podchorążych w Jeleniej Górze

Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grunwaldzkiej i Podchorążych w Jeleniej Górze

 

4598 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze - obszar planistyczny ulica Konstytucji 3-go Maja

 

4599 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr 216/XLI/2005 z dnia 24 listopada 2005 r.

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

4600 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/296/2005 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązów

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4601 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Wisznia Mała

 

4602 -

Rady Gminy w Łagiewnikach z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 1/6 i 1/7 AM 5 położonych w obrębie Trzebnik

 

4603 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 20 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zakładu przeróbczego na działkach nr 875/2, 876 dr, 877/4, 877/5, 877/6, 877/7, 877/8, 877/9, 877/10, 877/11 i 877/12 oraz terenów przeznaczonych na zwałowanie mas ziemnych przemieszczanych w związku z prowadzeniem eksploatacji złóż bazaltu na działkach nr 833 i 871/93, obręb Wilków

 

4604 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Żelazno

 

4605 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie wsi Bojanice, Bystrzyca Górna, Lubachów, system Lutomia - gmina Świdnica, przez przedsiębiorstwo "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Dierżoniowie

 

4606 -

Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym

 

4607 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

4608 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko

 

4609 -

Rady Gminy Czernica z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia na rok 2006 obowiązujących na obszarze gminy Czernica zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 

4610 -

Rady Gminy Czernica z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/294/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. Rady Gminy Czernica w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2006 r. na obszarze gminy Czernica

 

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE:

4611 -

Starosty Kłodzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miast: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Szczytna

 

4612 -

Starosty Strzelińskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo - kartograficznego, modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Strzelina

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2370

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP