Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 120 - Wrocław, 06.07.2005 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2492  –

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego

 

2493  –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/84/04 Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

2494  –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powicie Lwóweckim kończących się maturą

 

2495  –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

2496  –

Rady Miejskiej w Wałbrzychu z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Wałbrzych w dziedzinie kultury fizycznej

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2497  –

Rady Gminy Gromadka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka

 

2498  –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

 

2499  –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

 

2500  –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Warta Bolesławiecka

 

2501  –

Rady Gminy Żórawina z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żórawina

 

2502  –

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeżów Sudecki. . . . . . . .

 

2503  –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim

 

2504  –

Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Pełna treść - cz. 1(PDF)
Pełna treść - cz. 2(PDF)
Pełna treść - cz. 3(PDF)
Pełna treść - cz. 4(PDF)

liczba wejść: 2673

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP