Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 265 - Wrocław, 30.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

4714 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4715 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska, Księcia Bolka I i Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze

Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze

 

4716 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice

 

4717 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla innych pracowników pedagogicznych

 

4718 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

 

4719 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Browarowej i Placu Wolności w Kamiennej Górze

Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Browarowej i Placu Wolności w Kamiennej Górze

 

4720 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny A

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny A

 

4721 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/281/2002 Rady Miejsko Gminnej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

4722 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

 

4723 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście Złotoryja

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

4724 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2005 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2069

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP