Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 266* - Wrocław, 30.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

4725 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 231 z dnia 8 grudnia 2005 r., zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 208 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej podlegających przekazaniu na mocy tej ustawy

przepisów zmienianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej podlegających przekazaniu na mocy tej ustawy

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4726 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2006 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

4727 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Duszniki Zdrój tworzących nowe miejsca pracy .

 

4728 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia na 2006 rok stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, pracę w trudnych warunkach dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna

dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna

 

4729 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie inkasa opłaty targowej na 2006 rok

 

4730 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

4731 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Góra

 

4732 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

 

4733 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

 

4734 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 

4735 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4736 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych na wysypisko gminne w miejscowości Przystronie w 2006 roku .

 

4737 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

 

4738 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad sprzedaży mieszkań komunalnych .

sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad sprzedaży mieszkań komunalnych .

 

4739 -

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

 

4740 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości .

 

4741 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2006 rok .

ustalenia opłaty administracyjnej na 2006 rok .

 

4742 -

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości .

 

4743 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok 2006

 

4744 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników .

 

4745 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/119/05 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

4746 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2005 r.

Marciszów przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2005 r.

 

4747 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Lubinie i Rady Miejskiej w Głogowie

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2342

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP