Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 121 - Wrocław, 07.07.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2507 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Bystrzyca Kłodzka

 

 2508 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Długopole Dolne

 

 2509 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Długopole Zdrój

 

 2510 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Gorzanów

 

 2511 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Idzików

 

 2512 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Kamienna

 

 2513 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Lasówka

 

 2514 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Marianówka

 

 2515 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Mielnik

 

 2516 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Międzygórze 

 

 2517 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Młoty

 

 2518 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Mostowice

 

 2519 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowa Bystrzyca

 

 2520 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowa Łomnica

 

 2521 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowy Waliszów

 

 2522 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Piotrowice

 

 2523 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Pławnica

 

 2524 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Ponikwa

 

 2525 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Poręba

 

 2526 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Spalona ...........................................................

 

 2527 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Stara Bystrzyca

 

 2528 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Stara Łomnica

 

 2529 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Starkówek ........................................................

 

 2530 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Stary Waliszów

 

 2531 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Szklarka

 

 2532 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Topolice 

 

 2533 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Wilkanów

 

 2534 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Wójtowice

 

 2535 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Wyszki

 

 2536 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Zabłocie

 

 2537 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie statutu Sołectwa Zalesie

 

 2538 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom zatrudnionym w  przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

 2539 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy ciepła dla Clima Heat Spółki jawnej Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2041

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP