Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 152 - Wrocław, 16.08.2005 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2994 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

2995 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

 

2996 -

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie

 

2997 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2998 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi

 

2999 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół (placówek) prowadzonych przez Gminę Karpacz

 

3000 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Karpacza

 

3001 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Milicz

 

3002 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 lipca 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3003 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Kamienica

 

3004 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica

 

3005 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Magnice

 

3006 -

Rady Gminy Lubań z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1944

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP