Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 155 - Wrocław, 17.08.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3011 -

Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Jeleniogórski

14442

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3012 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

14452

3013 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wielofunkcyjnego położonego przy ulicy Jeleniogórskiej i ulicy Mieszka I w Świebodzicach

14452

3014 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Ostrowąsy

14462

3015 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz na rok 2005

14463

3016 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Gminnego Funduszu Stypendialnego

14468

3017 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulic bez kategorii we Wrocławiu

14469

3018 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Wrocławia na stałe obwody głosowania

14469

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3019 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta i gminy Świerzawa

14481

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁA:

3020 -

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu Gminy Milicz

14483

DECYZJE:

3021 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie

14484

3022 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorcy Harpen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

14487

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1789

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP