Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 170 - Wrocław, 01.09.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3124 -

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą .

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3125 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu .

 

3126 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody głosowania

 

3127 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/428/02 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Kamienna Góra do wyborów rad i burmistrza miasta oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

3128 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie .

 

3129 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy parkowi w mieście Zawidowie .

 

UCHWAŁA RADY GMINY:

3130 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowa Kamienica

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

3131 -

zawarte w dniu 21 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Polkowicach w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 28 kwietnia 2005 r.

 

3132 -

zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 1 maja 2005 r. .

 

3133 -

zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Miastem Legnica w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 1 maja 2005 r. w Legnicy pt. "Europejski Piknik Siatkarski". .

 

3134 -

zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniach 7 i 8 maja 2005 r.

 

3135 -

zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Trzebnickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 7 maja 2005 r.

 

3136 -

zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Ząbkowickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniach 2, 4 i 9 maja 2005 r.

 

3137 -

zawarte w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniach 6-7 maja 2005 r. w trakcie trwania Targów Turystycznych TOURTEC'2005

 

3138 -

zawarte w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Oławie w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 9 maja 2005 r.

 

3139 -

zawarte w dniu 27 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Oleśnickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 5 maja 2005 r.

 

3140 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Górowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 5 maja 2005 r.

 

3141 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Kłodzkiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniach 6 i 9 maja 2005 r.

 

3142 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Milickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniach 29 kwietnia 2005 r. i 9 maja 2005 r. .

 

3143 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Strzelińskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniach 1 i 2 maja 2005 r.

 

3144 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 6 maja 2005 r.

 

3145 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 7 maja 2005 r.

 

3146 -

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Złotoryjskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 1 maja 2005 r.

 

3147 -

zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Lubańskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 1 maja 2005 r.

 

3148 -

zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniach od 29 kwietnia 2005 r. do 8 maja 2005 r. .

 

3149 -

zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 3 maja 2005 r.

 

3150 -

zawarte w dniu 4 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Jaworze w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 9 maja 2005 r. .

 

3151 -

zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 9 maja 2005 r. w "Pałacu Bielawa" w Bielawie, w formie Konferencji pod nazwą "Prezentacja efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej". .

 

3152 -

zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Głogowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 8 maja 2005 r.

 

3153 -

zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Legnicy w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji u ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy VII Wiosna Niepełnosprawnych "Niepełnosprawni i Sprawni Razem w Europie" pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniu 7 maja 2005 r. .

 

3154 -

zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Wołowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem "Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE" w dniach od 28 kwietnia 2005 r. do 9 maja 2005 r. .

 

3155 -

zawarte w dniu 4 lipca 2005 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Prusice w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania "Budowa chodnika w miejscowości Prusice ul. Wrocławska - ciąg drogi powiatowej nr 1347d na odcinku o długości 505 mb od ul. Górkowickiej do motelu RIVIERA"

 

3156 -

zawarte w dniu 20 lipca 2005 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim w sprawie przejęcia przez Powiat do prowadzenia jako zadania powierzonego Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu

O

3157 -

zawarte w dniu 22 lipca 2005 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim w sprawie przejęcia przez Powiat z dniem 1 września 2005 r. jako zadania powierzonego prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie .

 

3158 -

zawarte w dniu 27 lipca 2005 r. pomiędzy Gminą Miasta Świdnica a Powiatem Świdnickim w sprawie wspólnego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

 

OBWIESZCZENIA:

3159 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 17 sierpnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ścinawie przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2005 r.

 

3160 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 sierpnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2005 r. .

 

3161 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich .

 

INFORMACJE:

3162 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy FORTUM DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

 

3163 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych przedsiębiorstwa POLAR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

3164 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2308

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP