Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 8 - Wrocław, 19.01.2006 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

141 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie uznania obiektów przyrody ożywionej za pomniki przyrody na terenie miasta Lubina .

ożywionej za pomniki przyrody na terenie miasta Lubina .

564

142 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

579

143 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu sprzedaży domów mieszkalnych oraz lokali w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność Miasta i Gminy Międzybórz .

585

144 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie

zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie

586

145 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XL/201/2005 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 .

586

146 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej oraz sposobu jej poboru

587

147 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/253/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok .

z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/253/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok .

588

148 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

589

149 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie "Świdnickiego Parku Przemysłowego" w gminie miasto Świdnica .

589

150 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

590

UCHWAŁY RAD GMIN:

151 -

Rady Gminy Głogów z dnia 20 grudnia 2005 r. sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

591

152 -

Rady Gminy Głogów z dnia 20 grudnia 2005 r. sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na obszarze gminy Głogów

595

153 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

596

154 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bogunów, gmina Żórawina

602

155 -

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

604

156 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

604

157 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny

rolnego oraz deklaracji na podatek rolny

611

158 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny

619

159 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny

624

160 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny

629

161 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/158/05 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2006

631

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 22,54 zł

liczba wejść: 2124

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP