Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 13 - Wrocław, 24.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

203 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2006 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mysłakowice, w okręgu wyborczym nr 9

1051

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

204 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia stypendium sportowego oraz zasad i trybu jego przyznawania dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1052

205 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu

1056

206 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski

1061

207 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz ośrodku wsparcia

1064

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

208 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia miasta Chojnowa

1064

209 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

1083

210 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec

1086

211 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazw niektórym ulicom na obszarze miasta Legnicy

1092

212 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w nazewnictwie ulic iplaców miasta Legnicy

iplaców

1095

213 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

1097

214 -

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał: nr IV/28/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 18 czerwca 2003 r., nr VII/37/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 22 października 2003 r., nr IV/42/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r.

1097

215 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/3 8/2004 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdrój

1098

216 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy

1099

217 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chocianów na stałe obwody głosowania

1100

218 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Przemków na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji

1101

219 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żmigród

1116

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

220 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

1118

UCHWAŁY RAD GMIN:

221 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym i leśnym

1121

222 -

Rady Gminy Kotła z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kotła

1122

223 -

Rady Gminy Kotła z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

1126

224 -

Rady Gminy Kotła z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

1126

225 -

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

1127

226 -

Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

1128

227 -

Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

Sulików z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

1128

228 -

Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

1130

229 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku

1133

230 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od posiadania psów w 2006 roku

posiadania psów w 2006 roku

1134

231 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych w 2006 roku

1134

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

232 -

Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach obowiązującego na obszarze gmin - członków Związku Gmin Bychowo: Prusice, Trzebnica, Wołów i Żmigród

obszarze gmin - członków Związku Gmin Bychowo: Prusice, Trzebnica, Wołów i Żmigród

1135

INNE AKTY PRAWNE:

OGŁOSZENIE:

233 -

Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

1141

 

Pełna treść (PDF)

poz. 203-209

poz. 210-233

 

Cena 28,80 zł

liczba wejść: 2003

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP