Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 14 - Wrocław, 25.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

234 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Krzaczyna A

1145

235 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia warunków zwrotu należności za okres nieobecności osoby w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie

1179

236 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w taryfie przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze

1180

237 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

1185

238 -

Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań

1186

239 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych

1187

UCHWAŁY RAD GMIN:

240 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sarby - działka nr 163

1187

241 -

-

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

1193

242 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/04 Rady Gminy Dobromierz w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu

Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu

1200

243 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Żukowice

1200

244 -

Rady Gminy Niechlów z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw

1206

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

245 -

z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Bolesławiec na 2006 rok prognozy kwoty długu

1229

246 -

z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Polkowice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

1230

247 -

z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Zgorzelec na 2006 rok prognozy kwoty długu

1231

248 -

z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Zawidowa na 2006 rok prognozy kwoty długu

1232

249 -

z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Grębocice

1233

250 -

z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Leśna na 2006 rok prognozy kwoty długu

1234

251 -

z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Radwanice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

1235

252 -

z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Warta Bolesławiecka

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Warta Bolesławiecka

1237

253 -

z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Głogów

1238

254 -

z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Rudna na 2006 rok

1239

255 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Świeradów Zdrój na 2006 rok prognozy kwoty długu

1240

256 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2006 rok prognozy kwoty długu

1241

257 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osiecznica na 2006 rok

1242

258 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Wojcieszów na 2006 rok prognozy kwoty długu

1243

259 -

dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta i Gminy Pieńsk na 2006 rok prognozy kwoty długu

1244

260 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok prognozy kwoty długu

i GminyWleń na 2006 rok prognozy kwoty długu

1245

261 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Karpacz na 2006 rok prognozy kwoty długu

1246

262 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok prognozy kwoty długu

1247

263 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Szklarska Poręba na 2006 rok prognozy kwoty długu

1248

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 31,05 zł

liczba wejść: 2139

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP