Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 19 - Wrocław, 30.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

298 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu

1628

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

299 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji Szpitala Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju

1629

300 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu

1629

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

301 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

1630

302 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

1631

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

303 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wąsosz

1635

304 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach Gminy Wąsosz

placówkach Gminy Wąsosz

1640

305 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1641

306 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mirsk konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mirsk konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy

1641

307 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/258/05 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk

1644

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

308 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Świerzawa

1644

UCHWAŁY RAD GMIN:

309 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz obowiązkowego czasu pracy pedagoga szkolnego

1645

310 -

Rady Gminy Głogów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Serby

1646

311 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie działek nr 167, 166 i 171 we wsi Łąka

1648

312 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

1655

313 -

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

1661

314 -

Rady Gminy Udanin z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 2006

2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 2006

1664

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

315 -

z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Góra na rok 2006

1668

316 -

z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Jemielno

2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Jemielno

1669

317 -

z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Kobierzyce

1670

318 -

z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Kostomłoty

1671

319 -

z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Prusice

1673

320 -

z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Bielawa

1674

321 -

z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Twardogóra

1675

322 -

z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Miękinia na rok 2006

stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Miękinia na rok 2006

1676

323 -

z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu Gminy Brzeg Dolny

1677

324 -

z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Jordanów Śląski

1678

325 -

z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Trzebnica

1679

326 -

z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2006

1681

327 -

z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Malczyce

1682

328 -

z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2006 rok oraz prawidłowości prognozy długu publicznego Gminy Wąsosz w 2006 roku

1683

OBWIESZCZENIE:

329 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Wałbrzyskiego

1684

PROTOKÓŁ:

330 -

Wyniku referendum gminnego w sprawach odwołania Wójta Gminy Pęcław oraz odwołania Rady Gminy w Pęcławiu przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 22 stycznia 2006 r.

w sprawach odwołania Wójta Gminy Pęcław oraz odwołania Rady Gminy w Pęcławiu przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 22 stycznia 2006 r.

1685

SPRAWOZDANIE:

331 -

Starosty Jaworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2005

1686

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 20,01 zł

liczba wejść: 2065

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP