Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 20 - Wrocław, 1.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

332 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki

1690

333 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2006 roku

w 2006 roku

1696

UCHWAŁY RAD GMIN:

334 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeżów Sudecki w 2006 roku

prowadzonych przez Gminę Jeżów Sudecki w 2006 roku

1704

335 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce

1711

336 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Burkatów, gmina Świdnica

Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Burkatów, gmina Świdnica

1714

337 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica

1727

338 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica

1740

339 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Lubachów, gmina Świdnica

1756

340 -

Rady Gminy Wińsko z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz nagród ze specjalnego funduszu, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku

szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku

1768

341 -

Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

1775

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

342 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2006 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie, w okręgu wyborczym nr 1, przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 roku

1776

INFORMACJA:

343 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Clima Heat Spółka Jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki w Jeleniej Górze

1777

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 26,51 zł

liczba wejść: 2075

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP