Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 32 - Wrocław, 13.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

439 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Południe I we Wrocławiu

2798

440 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/392/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2805

441 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/391/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2806

442 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina

2807

443 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego

Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego

2810

444 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr LXXI/320/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Lubina

2811

445 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wojcieszów, oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a dyrektorów szkół

2812

446 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jelczu-Laskowicach

2815

UCHWAŁA RADY GMINY:

447 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 r. w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 r. w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

2817

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

448 -

z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jawor na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

2825

449 -

z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Marciszów na 2006 rok prognozy kwoty długu

2826

450 -

z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Podgórzyn na 2006 rok prognozy kwoty długu

2827

451 -

z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Złotoryja na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

2828

452 -

z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Żukowice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

2830

453 -

z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2006 r.

2831

454 -

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

2832

455 -

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2006 rok prognozy kwoty długu

dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2006 rok prognozy kwoty długu

2833

456 -

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Kowary na 2006 rok prognozy kwoty długu

2834

457 -

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Lubań na 2006 rok prognozy kwoty długu

2835

458 -

z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Ścinawa na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

2836

459 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Gromadka na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

2838

460 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Krotoszyce na 2006 rok prognozy kwoty długu

dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Krotoszyce na 2006 rok prognozy kwoty długu

2839

461 -

z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Ruja na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

2840

462 -

z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Bolków na 2006 rok prognozy kwoty długu

2841

463 -

z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Jerzmanowa

2842

464 -

z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miłkowice na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu

2843

465 -

z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Wądroże Wielkie na 2006 rok prognozy kwoty długu

2845

466 -

z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Zagrodno na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Zagrodno na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

2846

467 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Bogatynia na 2006 rok prognozy kwoty długu

2847

468 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Chojnowa na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

2848

469 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2006 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

2849

470 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Lubań na 2006 rok. prognozy kwoty długu

2850

471 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2006 rok prognozy kwoty długu

2852

472 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Olszyna na 2006 rok prognozy kwoty długu

dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Olszyna na 2006 rok prognozy kwoty długu

2853

473 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2006 rok prognozy kwoty długu

2854

474 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Złotoryja na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

2855

475 -

z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do budżetu Związku Gmin Karkonoskich na 2006 rok prognozy kwoty długu

2857

476 -

z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Siekierczyn na 2006 rok prognozy kwoty długu

2858

477 -

z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Sulików na 2006 rok prognozy kwoty długu

2859

478 -

z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta i Gminy Świerzawa na 2006 rok prognozy kwoty długu

2860

DECYZJA:

479 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy

2862

ZARZĄDZENIE:

480 -

Starosty Górowskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2006 roku

Górowskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2006 roku

2871

SPRAWOZDANIA:

481 -

Starosty Kłodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 roku

2872

482 -

Starosty Trzebnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Trzebnicy za rok 2005

2876

483 -

Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r.

2877

INFORMACJA:

484 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

2878

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 25,55 zł

liczba wejść: 2408

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP