Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 33 - Wrocław, 14.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

485 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 roku na terenie województwa dolnośląskiego, zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Poboru oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich, określenia ich siedzib i terytorialnych zasięgów działania

2882

486 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów trzeciorzędowych w Straszowicach, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie

2883

ZARZĄDZENIA:

487 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Świeradów Zdrój

2889

488 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza dla terenu przy ulicy Ogrodniczej

2892

489 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D - Płóczki dla terenów przy ulicy Wielkopolskiej

2898

490 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D - Płóczki dla terenów przy ulicy Przemysłowej

2907

491 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek Gminy Oborniki Śląskie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

2917

492 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec

2922

493 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Obornikach Śląskich

2930

494 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Kąty Wrocławskie

2932

UCHWAŁY RAD GMIN:

495 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

2934

496 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka

2940

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

497 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie

3057

 

Pełna treść (PDF)
poz. 485-494
poz. 495-497

 

Cena 49,05 

 
liczba wejść: 2179

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP