Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 34 - Wrocław, 15.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

498 -

Rady Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Powiatu w Górze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

3060

499 -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego

Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego

3071

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

500 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/236/2000 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

3072

501 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/222/05 z dnia 20 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

3072

502 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawor

3073

503 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/2005 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3073

504 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy drogom gminnym

3074

505 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr XII/259/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka

Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr XII/259/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka

3074

506 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

3075

507 -

Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

3081

508 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

3081

UCHWAŁY RAD GMIN:

509 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

3083

510 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali

3089

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

511 -

zawarte w dniu 17 stycznia 2006 r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Pęcław w sprawie ustalenia warunków przekazania Gminie Pęcław zadania z zakresu edukacji publicznej

17 stycznia 2006 r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Pęcław w sprawie ustalenia warunków przekazania Gminie Pęcław zadania z zakresu edukacji publicznej

3089

SPRAWOZDANIA:

512 -

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego

3090

513 -

Starosty Lwóweckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Lwóweckim za 2005.rok

3093

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 13,25 zł

liczba wejść: 2166

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP