Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 36 - Wrocław, 17.02.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

562 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na rok 2006

3214

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

563 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice

3219

564 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Jary, Lubnów, Rościsławice, Uraz .

3249

565 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Śląska w 2006 roku

Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Śląska w 2006 roku

3294

566 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów .

3300

567 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Nowogrodziec .

3314

568 -

Rady Miejskiej w Źmigrodzie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagradzania

3315

569 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dofinansowanych ze środków unijnych

3318

UCHWAŁY RAD GMIN:

570 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zasad udzielania pomocy z funduszu pomocy społecznej w formie posiłku oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę poniesionych wydatków

3319

571 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

3320

INNE AKTY PRAWNE:

SPRAWOZDANIA:

572 -

Starosty Lubińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005

3320

573 -

Starosty Wołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2005

3322

 

Pełna treść (PDF)
poz. 562-563
poz. 564
poz. 565-573

 

Cena 32,75 

liczba wejść: 2121

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP